ΔΡΑΚΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ" /> ΔΡΑΚΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ">

Βασιλική Δράκου
ΔΡΑΚΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

sat16apr12:05sat13:45Βασιλική Δράκου
ΔΡΑΚΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο ρόλος της ασφάλισης στη σύγχρονη ιχθυοκαλλιέργεια

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Event Details

Η Βασιλική Δράκου είναι Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων.

Δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική αγορά τα τελευταία 30 έτη και είναι κάτοχος των ακόλουθων πτυχίων:

  • MBA στα Ασφαλιστικά από το Life Underwiting Training Council
  • BSc στους τομείς Marketing Management και Management and Organizational Behavior από το Deree – The American College of Greece

Διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία ως Μεσίτης Ασφαλίσεων με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην ασφάλιση και τη διαχείριση συμβολαίων υδατοκαλλιεργειών, πιστώσεων, μεταφορών, περιουσίας και επιχειρηματικών ευθυνών. Κατέχει βαθιά γνώση της ασφαλιστικής βιομηχανίας και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επί ασφαλιστικών θεμάτων, διαχείρισης κινδύνων και αποζημιώσεων σε επιχειρήσεις. Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια του κλάδου ασφαλίσεων σε θέματα Aquaculture, Risk Management, Corporate Accounts, Property, Transportation, Credit Insurance and Liabilities.

Η Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων είναι μια σύγχρονη εταιρεία Συμβούλων – Μεσιτών Ασφαλίσεων η οποία εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελατολογίου της, συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες διεθνείς ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες.

Η εταιρεία παρέχει:

  • Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προϊόντα &εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες αντασφάλισης &διαμεσολάβησης
  • Διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων
  • Επαναδιαπραγμάτευση των εν ισχύ συμβολαίων κατά την ανανέωσή τους
  • Διαχείριση ζημιών όλων των κλάδων ασφάλισης

Η Βασιλική Δράκου είναι μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών. Από τον Μάρτιο του 2008 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) και έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας, Ταμίας και  Επικεφαλής Τομέα της Επιτροπής των Διεθνών Σχέσεων του Συνδέσμου. Ως εκπρόσωπος των Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων στο European Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR) συμμετείχε στις επιτροπές ενσωμάτωσης της Οδηγίας για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση (IDD) στο ελληνικό δίκαιο.

more