Υπεύθυνος Υδατοκαλλιέργειας GFCM General Fisheries Commission for the Mediterranean, FAO" /> Υπεύθυνος Υδατοκαλλιέργειας GFCM General Fisheries Commission for the Mediterranean, FAO">

Γεώργιος Παξιμάδης
Υπεύθυνος Υδατοκαλλιέργειας GFCM General Fisheries Commission for the Mediterranean, FAO

fri15apr15:45fri16:05Γεώργιος Παξιμάδης
Υπεύθυνος Υδατοκαλλιέργειας GFCM General Fisheries Commission for the Mediterranean, FAO
Η στρατηγική της GFCM έως το 2030: η νέα πορεία για την ανάπτυξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Event Details

Γιώργος Παξιμάδης

Υπεύθυνος Υδατοκαλλιέργειας GFCM

General Fisheries Commission for the Mediterranean, FAO

 

Ο Γιώργος Παξιμάδης εργάζεται για την Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (FAO) με αντικείμενο την βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, με έμφαση στις υπεύθυνες πρακτικές, στις πιστοποιήσεις και στο marketing. Έχοντας εργαστεί ως σύμβουλος βιωσιμότητας και marketing διεθνώς, Υπεύθυνος Θαλάσσιου Περιβάλλοντος στο WWF Ελλάς και Account Director στην Ogilvy, η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αλιευτική πολιτική και την συνεργασία με stakeholders, καθώς και την επικοινωνία, για περισσότερα από 20 χρόνια.

more