14:15-16:00" /> 14:15-16:00">

Δεύτερη Ενότητα: Προοπτικές και τάσεις για μια Βιώσιμη και Ανταγωνιστική Ιχθυοκαλλιέργεια
14:15-16:00

fri15apr14:45fri16:45Δεύτερη Ενότητα: Προοπτικές και τάσεις για μια Βιώσιμη και Ανταγωνιστική Ιχθυοκαλλιέργεια
14:15-16:00
Συντονίστρια: Μάχη Τράτσα, Δημοσιογράφος, Βήμα της Κυριακής, Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a Comment