Καθηγητής Πολεοδομίας – Χωροταξίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας" /> Καθηγητής Πολεοδομίας – Χωροταξίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας">

Δρ. Δημήτρης Οικονόμου
Καθηγητής Πολεοδομίας – Χωροταξίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

sat16apr14:53sat16:30Δρ. Δημήτρης Οικονόμου
Καθηγητής Πολεοδομίας – Χωροταξίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χωροταξία και Υδατοκαλλιέργειες

Virtual Event Details

Event has already taken place!