Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών " /> Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ">

Δρ Ναυσικά Καρακατσούλη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

sat16apr16:17sat17:00Δρ Ναυσικά Καρακατσούλη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιβαλλοντικές επιδράσεις ιχθυοτροφών

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Event Details

Η Καρακατσούλη Ναυσικά είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πεδίο ειδίκευσής της είναι οι Υδατοκαλλιέργειες και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εντατική εκτροφή των Μεσογειακών ειδών ιχθύων, με στόχο την βελτίωση της εκτροφής και της παραγωγικότητας (π.χ. φυσιολογία, διατροφή, stress, ευζωία, συνθήκες εκτροφής). Έχει 33 δημοσιευμένες εργασίες (h-index=15, 650 ετεροαναφορές) και 47 ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι επιστημονικός επιμελητής της απόδοσης στην ελληνική γλώσσα δύο βιβλίων (Fish Nutrition, Biology of Fishes), συν-συγγραφέας της μελέτης «Παραγωγή Ιχθυοτροφών στην Ελλάδα» (ΕΛΟΠΥ), προσκεκλημένος ομιλητής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, επιστημονικός υπεύθυνος σε 12 ερευνητικά προγράμματα και μέλος της ερευνητικής ομάδας σε τρία ερευνητικά έργα. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, αξιολογητής-εμπειρογνώμων ερευνητικών προτάσεων ή/και έργων, έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων του Ζαππείου Μεγάρου και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΕΤΕΠΥ).

more