Προϊστάμενος Τμήματος Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας" /> Προϊστάμενος Τμήματος Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας">

Εμμανουήλ Δαμανάκης
Προϊστάμενος Τμήματος Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

sat16apr14:51sat16:30Εμμανουήλ Δαμανάκης
Προϊστάμενος Τμήματος Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Χωρική οργάνωση των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα μέσω των Π.Ο.Α.Υ.: Διαπιστώσεις, προβλήματα, προοπτικές

Virtual Event Details

Event has already taken place!