Γενικός Γραμματέας ΕΛΟΠΥ" /> Γενικός Γραμματέας ΕΛΟΠΥ">

Ιωάννης Χεκίμογλου
Γενικός Γραμματέας ΕΛΟΠΥ

sat16apr10:14sat10:29Ιωάννης Χεκίμογλου
Γενικός Γραμματέας ΕΛΟΠΥ
Για μια νέα Εθνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική στην Ιχθυοκαλλιέργεια10:14 - 10:29

Virtual Event Details

Event has already taken place!