Διευθυντής, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών" /> Διευθυντής, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών">

Κωνσταντίνος Μυλωνάς
Διευθυντής, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

sat16apr14:56sat15:45Κωνσταντίνος Μυλωνάς
Διευθυντής, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Διαφοροποίηση των ειδών της Ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και το είδος “μαγιάτικο" (Seriola dumerili)

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Event Details

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς σπούδασε υδατοκαλλιέργεια (B.Sc.) στο Πανεπιστήμιο Texas A&M (1988), ακολούθησε μεταπτυχιακό στη Ζωολογία στο North Carolina State University (1991) και διδακτορικό στις Θαλάσσιες και Περιβαλλοντικές Επιστήμες στο University of Maryland (1996).  Ο ερευνητικός του τομέας συνοψίζεται στη μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας και ενδοκρινολογίας των ψαριών και στην ανάπτυξη φαρμακολογικών μεθόδων για τον έλεγχο της αναπαραγωγής, την επαγωγή της αναπαραγωγής και τη βελτίωση της παραγωγής σπέρματος σε ψάρια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας.  Ο Δρ. Μυλωνάς έχει συντονίσει 7 προγράμματα, εκ των οποίων 1 από την ΕΕ (FP7, DIVERSIFY, 11,8 εκατομμύρια).  Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής από το ΕΛΚΕΘΕ σε 7 ακόμη έργα της ΕΕ (FP 5, FP7 και H2020).  Έχει δημοσιεύσει 1 συλλογικό βιβλίο, 6 κεφάλαια βιβλίων και 143 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με δείκτη ISI.  Ο δείκτης H-index του είναι 42 (Scopus) και έχει 5030 συνολικές ετερο-αναφορές.  Έχει επιβλέψει και αξιολογήσει 18 διδακτορικούς φοιτητές και 27 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

more