Πρόεδρος ΕΤΕΠΥ" /> Πρόεδρος ΕΤΕΠΥ">

Λεωνίδας Παπαχαρίσης
Πρόεδρος ΕΤΕΠΥ

sat16apr15:55sat16:00Λεωνίδας Παπαχαρίσης
Πρόεδρος ΕΤΕΠΥ
Προτεραιότητες του κλάδου της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας στην έρευνα και καινοτομία

Virtual Event Details

Event has already taken place!