ΜΑΚΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ" /> ΜΑΚΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ">

Νικόλαος Μακέλης
ΜΑΚΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

sat16apr10:06sat18:00Νικόλαος Μακέλης
ΜΑΚΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Ιχθυοκαλλιέργεια: Ολοκληρωμένο πλάνο τεχνολογικών λύσεων

Virtual Event Details

Event has already taken place!