Στέλεχος, Τμήμα GIS, ΑΜΒΙΟ Α.Ε." /> Στέλεχος, Τμήμα GIS, ΑΜΒΙΟ Α.Ε.">

Λίνα Ξανθοπούλου
Στέλεχος, Τμήμα GIS, ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

sat16apr14:59sat17:29Λίνα Ξανθοπούλου
Στέλεχος, Τμήμα GIS, ΑΜΒΙΟ Α.Ε.
Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), βασικό εργαλείο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Event Details

Η Λίνα Ξανθοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» με κατεύθυνση Γεωπληροφορική, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθήνας.

Έχει εργαστεί για πάνω από 4 έτη σε τεχνικά γραφεία και εταιρείες ως Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με έμφαση στον τομέα της Γεωπληροφορικής. Τα τελευταία έτη εργάζεται στην AMBIO, ως στέλεχος του τμήματος Γεωγραφικών Συστημάτων και ειδικότερα ασχολείται με την εκπόνηση των μελετών για την ίδρυση των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειών.

more