Διευθυντής, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, EPLO" /> Διευθυντής, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, EPLO">

Σπύρος Κουβέλης
Διευθυντής, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, EPLO

fri15apr12:32fri12:40Σπύρος Κουβέλης
Διευθυντής, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, EPLO

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Event Details

Ο κ. Κουβέλης διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για Οικονομικά, Περιβαλλοντικά και Πολιτιστικά Θέματα από το 2009 έως το 2011. Εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής το 2007 και επανεξελέγη το 2009. Την περίοδο 2007-2009 ήταν σκιώδης Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Σχεδιασμού. Είναι Senior Associate του Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) και ιδρυτής και Διευθυντής του Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του EPLO, το οποίο ξεκίνησε ως κοινή πρωτοβουλία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), ενός Διεθνούς Οργανισμού με καθεστώς Μόνιμου Παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και του Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL). Είναι επίσης ο Chief Senior Advisor της Verture, ενός Ευρωπαϊκού Ομίλου συμβουλευτικών εταιρειών για βιώσιμη ανάπτυξη, στρατηγική και αξιολογήσεις ESG, καινοτομία και νέες τεχνολογίες, με ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο πελατών, όπου έχει σχεδιάσει το εργαλείο και τη μεθοδολογία αξιολόγησης ESG Verimpact. Συμβουλευτικό μέλος της Sustainable Investments Oman, προωθώντας τεχνολογικές καινοτομίες αιχμής για την επισιτιστική ασφάλεια, την ενέργεια και την υγεία. Είναι ιδρυτής και κάτοχος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της BabylonGardens, έναν Κόμβο Καινοτομίας για Πράσινους Αστικούς Χώρους, με γραφεία στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει εργαστεί σε προγράμματα του ΟΗΕ για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη και προηγουμένως κατείχε ηγετικές θέσεις στο WWF, στο Ramsar Conventions και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ecofilms.

more