Διευθυντής Τμήματος Ιχθυοκαλλιέργειας, Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης αλιείας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας, Σαουδική Αραβία" /> Διευθυντής Τμήματος Ιχθυοκαλλιέργειας, Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης αλιείας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας, Σαουδική Αραβία">

Φίλιππος Παπαγεωργίου
Διευθυντής Τμήματος Ιχθυοκαλλιέργειας, Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης αλιείας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας, Σαουδική Αραβία

fri15apr16:26fri16:45Φίλιππος Παπαγεωργίου
Διευθυντής Τμήματος Ιχθυοκαλλιέργειας, Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης αλιείας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας, Σαουδική Αραβία
Η Υδατοκαλλιέργεια ως κινητήρια δύναμη της Γαλάζιας Οικονομίας στη Σαουδική Αραβία

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Event Details

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αντιπρόεδρoς Προγραμμάτων (VP Operations)

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αλιείας

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας

 Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

 

Ο Φίλιππος Παπαγεωργίου δραστηριοποιείται στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και τη βιομηχανία αλιευτικών προϊόντων τα τελευταία 25+ χρόνια, έχοντας εργαστεί  τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέσα από εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώσεις παραγωγών καθώς και κυβερνητικούς οργανισμούς.

Έχει συμμετάσχει και διαχειριστεί πληθώρα προγραμμάτων και μελετών, αρκετές εκ των οποίων σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), η Ομοσπονδία Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP), το Ισπανικό Παρατηρητήριο Υδατοκαλλιεργειών (FOESA), καθώς και  εθνικές οργανώσεις και ενώσεις παραγωγών υδατοκαλλιέργειας.

 Από το 2016 έως το 2019 υπήρξε Τεχνικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Υδατοκαλλιεργειών της Σαουδικής Αραβίας (Saudi Aquaculture Society).  Το 2019 εντάχθηκε στο δυναμικό του Εθνικού Προγράμματος  Ανάπτυξης Αλιείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, αρχικά σαν Διευθυντής Υδατοκαλλιεργειών (2019-2021) και στη συνέχεια σαν Αντιπρόεδρος Προγραμμάτων (VP Operations)

To 2021 επελέγει ως εμπειρογνώμων στην  ομάδα εργασίας για τη πρωτοβουλία ‘Βιώσιμή Υδατοκαλλιέργεια 2030’ (Global Expert, ‘Sustainable Aquaculture 2030” Working Group), που συντονίζει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum) σε συνεργασία με το διεθνή οργανισμό Friends of Ocean Action.  Επιπλέον είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) του ερευνητικού προγράμματος NextOcean που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατέχει πτυχίο BSc(Jt.Hons) στη Θαλάσσια Βιολογία και Ωκεανογραφία, και μεταπτυχιακό τίτλο (ΜSc) στις Υδατοκαλλιέργειες και Αλιεία, από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας (ΗΕ), καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ (ΗΕ).

 

 

more