Προϊστάμενος Μονάδας Οικονομικής ανάλυσης, Αξιολόγησης Αγορών και Επιπτώσεων, DG Mare" /> Προϊστάμενος Μονάδας Οικονομικής ανάλυσης, Αξιολόγησης Αγορών και Επιπτώσεων, DG Mare">

Φραγκίσκος Νικολιάν
Προϊστάμενος Μονάδας Οικονομικής ανάλυσης, Αξιολόγησης Αγορών και Επιπτώσεων, DG Mare

fri15apr17:40fri18:00Φραγκίσκος Νικολιάν
Προϊστάμενος Μονάδας Οικονομικής ανάλυσης, Αξιολόγησης Αγορών και Επιπτώσεων, DG Mare
Η αγορά της ΕΕ — Τάσεις και Επιπτώσεις της COVID-19

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Event Details

Frangiscos Nikolian

After the end of his IT studies in 1984, Frangiscos joined the Commission and the newly created Directorate General of Fisheries. He held positions as project manager, ex-post auditor and Head of Sector of ex-post audit. In 2011 he moved to DG REGIO as Deputy Head of Unit in the Coordination Unit of the Audit Directorate. Eventually he re-joined DG MARE in 2013 as Head of Unit dealing with the implementation of EFF/EMFF in Italy, Malta, Slovenia, Croatia, Bulgaria, Romania, Greece, Cyprus and Croatia. In January 2016 he became the Head of the Unit responsible for Structural Policy and Economic Analysis. As of January 2017, Frangiscos is the Head on Unit responsible for Economic Analysis, Markets and Impact Assessment.

 

 

more