Αναπληρωτής Διευθυντής DG Mare" /> Αναπληρωτής Διευθυντής DG Mare">

Χρήστος Οικονόμου
Αναπληρωτής Διευθυντής DG Mare

fri15apr15:25fri15:45Χρήστος Οικονόμου
Αναπληρωτής Διευθυντής DG Mare
Προοπτικές και τάσεις για μια Βιώσιμη και Ανταγωνιστική Υδατοκαλλιέργεια

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Event Details

κ. Χρήστος Οικονόμου – Αναπληρωτής Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο κ. Οικονόμου είναι Αναπληρωτής Διευθυντής με ευθύνη για τη Θαλάσσια Πολιτική και τη Γαλάζια Οικονομία και επικεφαλής μονάδας με ευθύνη για στρατηγικές θαλάσσιας λεκάνης, θαλάσσια περιφερειακή συνεργασία και θαλάσσια ασφάλεια, στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MARE). Αυτή τη στιγμή είναι ο προσωρινός διευθυντής της αποστολής για την αποστολή “Restore our Ocean and Waters”.

Εντάχθηκε στην Επιτροπή το 2000 όπου εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE) που ασχολείται με τις θαλάσσιες μεταφορές, τις χερσαίες μεταφορές και την καινοτομία στους σιδηροδρόμους, από τη θέση του προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή για την κοινή επιχείρηση Shift2Rail. Πριν από το 2000, εργαζόταν για τις Ενώσεις Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) στις Βρυξέλλες. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ευρωπαϊκά Οικονομικά και στο Ναυτικό και Αεροπορικό Δίκαιο, αμφότερα από το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών.

 

 

more