Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέλος Επιτροπής Αλιείας." /> Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέλος Επιτροπής Αλιείας.">

Clara Eugenia Aguilera Garcia
Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέλος Επιτροπής Αλιείας.

sat16apr10:02sat10:26Clara Eugenia Aguilera Garcia
Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέλος Επιτροπής Αλιείας.
Επιδιώκοντας βιώσιμη και ανταγωνιστική Υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ: η μελλοντική πορεία

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Event Details

Striving for a sustainable and competitive EU aquaculture: the way forward

Clara AGUILERA is Member of the European Parliament and a very active member of the Fisheries Committee. Ms AGUILERA is the rapporteur of the report ” Striving for a sustainable and competitive EU aquaculture: the way forward” and the “Revision of the Fisheries Control”, among others. She is the coordinator of the S&D group for Agriculture and Rural Development and she has also responsibilities in the Internal Market and Consumer Protection Committee.