Γενικός Γραμματέας FEAP & APROMAR" /> Γενικός Γραμματέας FEAP & APROMAR">

april, 2022

sat16apr10:1310:29Virtual/ Physical EventJavier Ojeda
Γενικός Γραμματέας FEAP & APROMAR
Η σύνθετη θέση της Ιχθυοκαλλιέργειας στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ10:13 - 10:29

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Speaker Info

Ο Javier Ojeda είναι Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) και πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιέργειας (AAC). Διατηρεί σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τον FAO, την IUCN και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς. Ο Javier είναι επίσης Γενικός Γραμματέας της Ισπανικής Ένωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (APROMAR). Από τις θέσεις αυτές επιδιώκει την προαγωγή της υπεύθυνης ιχθυοκαλλιέργειας.

more

X