Καθηγητής Emeritus of Universities – University of Littoral Côte D'opale" /> Καθηγητής Emeritus of Universities – University of Littoral Côte D'opale">

Dr. Bernard Drobenko
Καθηγητής Emeritus of Universities – University of Littoral Côte D'opale

fri15apr16:25fri16:45Dr. Bernard Drobenko
Καθηγητής Emeritus of Universities – University of Littoral Côte D'opale
Οι προκλήσεις της ανάπτυξης της Υδατοκαλλιέργειας στη Γαλλία

Virtual Event Details

Event has already taken place!