Η κα Άννα Μουστόγιαννη είναι Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας & Ανάπτυξης στην εταιρία ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc.) στη «Βιολογική Τεχνολογία» (Πανεπιστήμιο Πατρών), στη «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), καθώς και Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), με αντικείμενο τη «Διατροφή Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών».