Γιώργος Παξιμάδης

Υπεύθυνος Υδατοκαλλιέργειας GFCM

General Fisheries Commission for the Mediterranean, FAO

 

Ο Γιώργος Παξιμάδης εργάζεται για την Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (FAO) με αντικείμενο την βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, με έμφαση στις υπεύθυνες πρακτικές, στις πιστοποιήσεις και στο marketing. Έχοντας εργαστεί ως σύμβουλος βιωσιμότητας και marketing διεθνώς, Υπεύθυνος Θαλάσσιου Περιβάλλοντος στο WWF Ελλάς και Account Director στην Ogilvy, η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αλιευτική πολιτική και την συνεργασία με stakeholders, καθώς και την επικοινωνία, για περισσότερα από 20 χρόνια.