Ο κος Ανωγιάτης Γεώργιος είναι Product Manager στην εταιρεία Wings ICT Solutions . Είναι πτυχιούχος του Τμήματος (M.Sc.) Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιέργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημιού Αθηνών αλλά  και κάτοχος προγραμμάτων επιμόρφωσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τομέα της ποιότητας των τροφίμων. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία εστιάζεται στο χώρο των Ιχθυοκαλλιεργειών και συγκεκριμμένα στον κλάδο  της ιχθυογένεσης όπου εργαζόταν τα τελευταία χρόνια.