Ο Ανέστης Γουργιώτης, είναι Επίκουρος Καθηγητής Χωρικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σπούδασε χωροταξία στο Πανεπιστήμιο του Bordeaux στην Γαλλία, και εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Διετέλεσε Δ/ντης στη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Προϊστάμενος στο Τμήμα Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων της ίδιας  Διεύθυνσης.

Κατά τα έτη 2002 έως και 2005 εκπροσώπησε ως Εθνικός Εκπρόσωπος το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Εκπροσώπησε το ΥΠΕΝ στην Επιτροπή των Ανώτατων Λειτουργών Χωροταξίας της Comité Européen des Ministres d’ Aménagement du Territoire (CΕΜΑΤ), στο Συμβούλιο της Ευρώπης ενώ στο παρελθόν ήταν εκπρόσωπος στις ομάδες εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Έχει εργασθεί ως επιστημονικός σύμβουλος για την προετοιμασία και διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, ενώ κατά τα έτη 1995-1996 απασχολήθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στην UNESCO, στο Παρίσι.

Διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ). Έλαβε, το 2016, υποτροφία από τη Γαλλική Κυβέρνηση, για την εκπαίδευσή του στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (Ecole Nationale de l’Administration-ΕΝΑ),