Η Δρ Ιωάννα Καλαντζή είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών – Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας. Έχει διδακτορικό στην Περιβαλλοντική Χημεία (2013) από το Τμήμα Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και μεταπτυχιακό στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (2004) από τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείο Κρήτης) και πτυχίο στην Χημεία (2002) από το Τμήμα Χημείας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Η δουλειά της έχει συμβάλει στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών με το περιβάλλον, στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και των οφελών για τον άνθρωπο από την κατανάλωση θαλάσσιων οργανισμών και στην μελέτη της βιοσυσσώρευσης, βιοδιαθεσιμότητας και τροφικής μεταφοράς ρύπων, όπως μέταλλα, ιχνοστοιχεία, οργανικοί ρύποι και νανοσωματίδια, στο θαλάσσιο περιβάλλον και στους θαλάσσιους οργανισμούς. Έχει συμμετάσχει σε 24 ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (12 εθνικά και 12 χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και άλλους διεθνής πόρους) με έμφαση στην ανθρωπογενή επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των θαλάσσιων οργανισμών, της διατροφής του ανθρώπου και της ατμόσφαιρας και στις αλληλεπιδράσεις του θαλάσσιου οικοσυστήματος με τις υδατοκαλλιέργειες,  (Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Νερά, AQUACOSM, TAPAS, POSEIDOMM, AQUA-NANO). Αποτελέσματα από την δουλειά της έχουν δημοσιευτεί σε 25 διεθνή περιοδικά με κριτές και σε πολλά συνέδρια