Ο Δρ. Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΥΔ) του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι πτυχιούχος Γεωπόνος-Ζωοτέχνης του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές (M.Sc.) και διδακτορικές (Ph.D.) σπουδές στις υδατοκαλλιέργειες στο University of Stirling (UK) και μετεκπαίδευση στη διαχείριση υδρόβιων πόρων στο Asian Institute of Technology (Ταϋλάνδη). Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, και βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διεξαγωγή διδακτορικής έρευνας. Το γνωστικό αντικείμενο του είναι «Διατροφή Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών» και διδάσκει επί σειρά ετών μαθήματα όπως «Διατροφή ιχθύων», «Τεχνολογία Ιχθυοτροφών» και «Υδατοκαλλιέργειες». Έχει επιβλέψει και συνεπιβλέψει πληθώρα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών (συνολικά 108). Διδάσκει σε 3 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του οικείου Τμήματος και άλλων της ημεδαπής. Έχει αποτελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος και επιστημονικός συνεργάτης σε συνολικά 25 συγχρηματοδοτούμενα και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και παράλληλα είναι μέλος των μητρώων αξιολογητών σε πολλά από αυτά. Είναι κριτής και μέλος συντακτικής επιτροπής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Μέλος επιστημονικών συλλόγων (ΕΖΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΤΕΠΥ, EAS). Έχει 37 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά SCI, 95 ανακοινώσεις σε εθνικά & διεθνή συνέδρια και 3 κεφάλαια σε βιβλία, h-index=13, citations=435.