Ο Μιχάλης Παυλίδης, Βιολόγος, είναι Καθηγητής «Βιολογίας-Φυσιολογίας Θαλάσσιων Οργανισμών» στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η τρέχουσα έρευνά του επικεντρώνεται στις μοριακές, νευρο-ενδοκρινικές και περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις που εμπλέκονται στη ρύθμιση της απόκρισης στο στρες σε ψάρια, καθώς και στην ανάπτυξη αξιόπιστων εργαστηριακών και επιχειρησιακών δεικτών ευημερίας σε είδη ψαριών υδατοκαλλιέργειας. Έχει συμμετάσχει, ως συντονιστής ή κύριος ερευνητής, σε περισσότερα από 30 Ευρωπαϊκά, διακρατικά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα και δίκτυα και έχει περισσότερες από 85 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές. Επιμελητής των βιβλίων «The Welfare of Fish» (Springer, 2020) και «Sparidae: Biology and aquaculture of gilthead sea bream and other species» (Wiley-Blackwell, 2011). Συν-συγγραφέας της μελέτης της ΕΛΟΠΥ «Ευζωία Μεσογειακών Ιχθύων: Οδηγός Καλών Πρακτικών και δείκτες εκτίμησης» (2019). Συντονίζει το Διεθνές (Erasmus Plus) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Aquaculture, Environment and Society – ACES+». Συντονίζει το ετήσιο θερινό σχολείο (πιστοποίηση FELASA) «Care and use of laboratory animals: mice, rats and zebrafish». Εθνικός εκπρόσωπος στη Στρατηγική Ομάδα Έργασίας Ιχθύων (SCAR – Fish; Standing Committee on Agricultural Research) (Μάρτιος 2017 – σήμερα). Από τον Σεπτέμβριο του 2020, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.