Η κα Ε. Γιόκαλα προΐσταται της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσελήφθη στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την ειδικότητα του βιολόγου – ιχθυολόγου όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα.

Η χρηματοδοτική στήριξη του τομέα της Αλιείας αποτελεί το κύριο αντικείμενο ενασχόλησής της στο οποίο διαθέτει πολυετή εμπειρία που υπερβαίνει τα 30 έτη.