Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς:

Η κυρία Μπαράζι-Γερουλάνου ηγείται των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου από το 1998. Στο παρελθόν εργάστηκε στον τομέα των τραπεζικών επενδύσεων και τις εμπορικές συναλλαγές στην Αμερική.

Είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Harvard των Η.Π.Α, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Διεθνές Εμπόριο και τα Οικονομικά, και του πανεπιστημίου Columbia των Η.Π.Α, με πτυχίο στα Οικονομικά.

Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια πολλών κλαδικών συνδέσμων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών και της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας. Είναι Πρόεδρος της  Διαχειριστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (Federation of European Aquaculture Producers) και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, καθώς επίσης και μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Blue Revolution Fund. Είναι σύμβουλος του FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) και του IUCN (International Union for the Conservation of Nature) σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών.

Μιλάει άπταιστα Αραβικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά.