Μεταπτυχιακό στην Βιολογική Ωκεανογραφία, Τμήμα Βιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πτυχίο Βιολογίας , Τμήμα Βιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στη συλλεκτική αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων και διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων από το 1980 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από τον Φεβρουάριο του 2012 Γενική Διευθύντρια Αλιείας, με καθήκοντα που περιλαμβάνουν ανάμεσα στα άλλα, τον συντονισμό και την διαμόρφωση θέσεων σε διάφορα θέματα σχετικά με τη συλλεκτική αλιεία, τη διαχείριση θαλάσσιων αλλά και εσωτερικών υδάτων, την εντατική και εκτατική υδατοκαλλιέργεια, τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων και προϊόντων συμπεριλαμβανομένης της Ενιαίας Αρχής Ελέγχου του άρθρου 5 του κανονισμού ΕΕ 1224/2009, καθώς και την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων.

Οκτώβριος 1979 μέχρι Ιούνιος 1980 καθηγήτρια στη μέση εκπαίδευση (Λύκειο Τερψιθέας Γλυφάδας).