Ο Παναγιώτης Λαμπριντζής είναι επικεφαλής του τμήματος Sales Engineering της G4S Security Systems & Monitoring Services (Greece) S.A.

Ο ρόλος του περιλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας, με έμφαση στην καινοτομία και την αξιοποίηση πρωτοποριακών, σύγχρονων τεχνολογιών.

Ο Παναγιώτης ηγείται της ομάδας σχεδιασμού των καινοτόμων λύσεων ασφαλείας για την ιχθυοκαλλιέργεια του σήμερα, που ο όμιλος G4S προτείνει και έχει ήδη εφαρμόσει με μεγάλη επιτυχία στον Ελλαδικό χώρο.

Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μακροχρόνια εμπειρία στους τομείς της Ενέργειας, της Πληροφορικής και της Ασφάλειας.