Η Λίνα Ξανθοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» με κατεύθυνση Γεωπληροφορική, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθήνας.

Έχει εργαστεί για πάνω από 4 έτη σε τεχνικά γραφεία και εταιρείες ως Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με έμφαση στον τομέα της Γεωπληροφορικής. Τα τελευταία έτη εργάζεται στην AMBIO, ως στέλεχος του τμήματος Γεωγραφικών Συστημάτων και ειδικότερα ασχολείται με την εκπόνηση των μελετών για την ίδρυση των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειών.