Φίλιππος Πετρίδης. Γεννήθηκε το 1968. Αποφοίτησε (BSc with Honors) από το Τμήμα Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου του Wolverhampton (Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο), με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και Σχεδιασμό. Διαθέτει Μεταπτυχιακό Τίτλο (MSc) σε θέματα υδατοκαλλιεργειών (Fisheries Biology and Culture) από το Πανεπιστήμιο του Bangor (Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ έχει ειδικευτεί σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (Royal Society of Hygiene, Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο).

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης παραγωγικών μονάδων με ειδικότητα στο τομέα των υδατοκαλλιεργειών και της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, κέντρων logistics και αγορών χονδρεμπορίου. Διαθέτει  συσσωρευμένη εμπειρία και ειδικές γνώσεις σε θέματα στρατηγικής και σχεδιασμού υποδομών για την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών.

Έχει εικοσιπενταετή (25) εμπειρία σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες ξεκινώντας το 1997. Παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου τόσο σε επιχειρήσεις όσο και κλαδικά όργανα και οργανώσεις παραγωγών του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών.

Ανήκει επίσης στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων του φορέα πιστοποίησης CERTCOM (θυγατρική της CERTECH-CANADA) και είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε μια σειρά ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΑΜΒΙΟ Α.Ε..