Ο Javier Ojeda είναι Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) και πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιέργειας (AAC). Διατηρεί σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τον FAO, την IUCN και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς. Ο Javier είναι επίσης Γενικός Γραμματέας της Ισπανικής Ένωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (APROMAR). Από τις θέσεις αυτές επιδιώκει την προαγωγή της υπεύθυνης ιχθυοκαλλιέργειας.