Μετά από 13 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Χιλή και σε διάφορες άλλες χώρες, σήμερα εργάζεται στη Νορβηγία όπου σχεδιάζει και εφαρμόζει παγκόσμιες και εθνικές Β2Β στρατηγικές που στοχεύουν στην αειφορική ανάπτυξη της βιομηχανίας της ιχθυοκαλλιέργειας.
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Δημοσιογραφίας του Pontificia Universidad Católica de Chile, με μεταπτυχιακές σπουδές στο King’s College London (M.Sc. International Marketing) και στο New York University (Certificate Corporate Sustainability).
Το πεδίο ενδιαφέροντός του είναι η εφαρμογή καινοτομιών και η αλλαγή των μεθοδολογιών διαχείρισης, με απώτερο στόχο την επίτευξη του να είναι κάποιος σήμερα ανταγωνιστικός, δημιουργώντας παράλληλα για το μέλλον θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.