Διευθύνων Σύμβουλος και εμπειρογνώμονας με εξειδίκευση στην Ιχθυοκαλλιέργεια και 20ετή ιστορικό επιτυχίας στον κλάδο, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ). Με όραμα την αλλαγή, συνεχίζει τον εταιρικό μετασχηματισμό με έμφαση στην αύξηση των εσόδων και τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών. Σε μόλις τέσσερα χρόνια, ως Διευθύνων Σύμβουλος της Aqua Bridge Group, τετραπλασίασε τις δραστηριότητες της εταιρείας στις χώρες του ΣΣΚ. Με αξιοσημείωτη πείρα στη διαχείριση δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας μεγάλης κλίμακας σε ολόκληρο το ΣΣΚ, έχει ξεκινήσει επιτυχώς τον πρώτο ιχθυογεννητικό σταθμό στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, καλύπτοντας πάνω από το 90 % των απαιτήσεων της χώρας σε γόνο μετά από μόλις τρία χρόνια λειτουργίας.