Ο Roy Høiås ίδρυσε τη Lighthouse Finance το 2013 μέσω εξαγοράς από τη διοίκηση της CMA Asset Management AS, ενός δομημένου διαχειριστή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δραστηριοποιείται στην πανσκανδιναβική περιοχή από το 1973. Ο Roy εργάζεται στον τομέα των θαλασσινών για σχεδόν δύο δεκαετίες, ελκυόμενος από την ταχεία εκβιομηχάνιση και τις δυνατότητες ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, έχει συμμετάσχει στη δημιουργία μερικών από τις πρώτες χερσαίες εγκαταστάσεις RAS και βιοθαλάσσιου συστατικού από μονάδες παραγωγής απορριμμάτων ψαριών που κατασκευάστηκαν ποτέ. Ο Roy βασίζεται σε ουσιαστικές βιομηχανικές σχέσεις και στην τεχνογνωσία για να προσφέρει καινοτόμες, προσαρμοσμένες λύσεις χρηματοδότησης για μερικούς από τους πιο εξέχοντες παραγωγούς θαλασσινών στον κόσμο, μεταποιητές και προμηθευτές.